top of page

Köp och leveransvillkor

Beställningsinformation

När du genomfört en beställning skickas en beställningsbekräftelse till den e-postadress du uppgav i kassan.
I e-postmeddelandet finns all information kring din beställning, som fakturaadress, leveransadress, produkter, priser och fraktkostnad.
OBS! Bekräftelsen kan ibland sorteras som ”skräppost” hos vissa e-postleverantör, t.ex. Gmail. Kolla därför i din "skräppost"-mapp om bekräftelsen inte dyker upp inom 30 min.
Om något är fel i beställningen, bör du kontakta oss omedelbart via e-post (halsobodenhalmstad@gmail.com) eller telefon (035-215333).
Du måste vara 18 år eller har målsmans godkännande vid beställning.

-Hämta i vår butik i Halmstad
Du kan hämta och betala i vår butik i Halmstad. Vi meddelar dig per E-post när din order finns att hämta.
Adress: Hälsoboden Halmstad, Kyrkogatan 3, 30242, Halmtstad
Öppettider:
10.00-18.00 Måndag - Fredag
11.00-14.00 Lördag
Söndag Stängt

Ångerrätt

Produkten skall vara i säljbart skick med oskadad förpackning.
Ångerrätten gäller ej för vara specialbeställd för dig som kund.
Du har en lagstiftad 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara som du beställt.
Du kan ej nyttja ångerrätten med stöd i svensk lag på varor vars plombering har brutits, varor som tappar sitt värde (exemeplvis livsmedel) vid leverans.
Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten.
Vid nyttjande av ångerrätten återbetalas varans pris(Ej frakt).

Reklamation

Meddela varför du inte godtar varan samt ange varför du anser att varan är felaktig till e-post (halsobodenhalmstad@gmail.com) eller telefon (035-215333).
Vi skickar sedan en förbetald returfraktsedel och anvisningar till dig.
Meddela alltid eventuell reklamation snarast möjligt.
Du har enligt lag, reklamationsrätt på din vara i 3 år förutsatt att felet kan åberopas säljaren som ursprungligt, inom 6 månader från inköpstillfället.
Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Ej uthämtade paket

Hämtar du ej ut dina varor,  så debiterar vi dig vår kostnad för leverans, retur samt lagerkostnad.
Kostnaden för detta är för närvarande 395 kr.
Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ditt köp.
Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vi nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av din beställning.

Personuppgiftslagen (PUL)

Vi sparar inte dina kunduppgifter till annat än fullföljning av din beställning. Vi följer personuppgiftslagen, du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifterna från vårt register.

Integritetspolicy: EU:s nya Dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR).

Hälsoboden i Halmstad AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Hälsoboden i Halmstad AB är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter som Hälsoboden i Halmstad AB behandlar är ditt namn, e-postadress, leveransadress, IP-adress, webbläsare, telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Hälsoboden i Halmstad AB kommer att använda de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus.

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Du kan när som helst avbryta marknadsföring till dig som kund genom att kontakta vår kundservice via e-post på halsobodenhalmstad@gmail.com

Hälsoboden i Halmstad AB förmedlar information till partners som har rättighet att använda dina personuppgifter i samband med leverans av varor och för att kunna hålla dig uppdaterad om status på en beställning. Dessutom förmedlar vi dina uppgifter till våra utvalda och betrodda partners som behandlar marknadsföring, ekonomi och betalning.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till ett köp sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas också så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Hälsoboden i Halmstad AB eller SHälsoboden i Halmstad ABs Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Hälsoboden i Halmstad AB har som skyldighet att skydda dina personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkra dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse och mot offentliggörande av dina personuppgifter från varken individ eller organisation, eller att de på andra sätt behandlas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning.

Dina rättigheter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få insikt i vilka personuppgifter vi har behandlat om dig, vart de kommer från och vad vi använder dem till. Du kan också få inblick i hur länge vi lagrar din persondata och vem som mottar data om dig i, i den utsträckning som vi vidarebefordrar data till våra partners. Åtkomsten kan dock vara begränsad med hänsyn till andra personers integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Om dina uppgifter är inkorrekta, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få dem rättade eller raderade.

Ditt samtycke är frivilligt. Ångrar du dig har du möjlighet att enkelt återkalla ditt samtycke.

Om du önskar att vi ska rätta eller radera dina personuppgifter som vi har registrerad om dig, om du inte önskar att motta ytterligare hänvändelser från oss eller om du har frågor till ovanstående villkor, vänligen kontakta oss på halsobodenhalmstad@gmail.com.

Kontakt: Hälsoboden i Halmstad AB, Kyrkogatan 3, 30242 Halmstad, Tel: 035-215333, Epost: halsobodenhalmstad@gmail.com.

bottom of page